Diz Eklemi Anatomisi

Diz eklemi insan vücudundaki en büyük ve karmaşık bacağın sadece bir yönde bükülmesini sağlayan menteşeye benzer yapıdaki bir eklemdir.  Diz eklemini daha yakından incelersek;

Kemikler: Diz eklemini oluşturan 3 kemiğin ismi şöyledir  femur (uyluk),  tibia (kaval)  ve patella (diz kapağı) dır.

Tibia (kaval kemiği): bacağın alt kısmındaki en büyük kemiktir. Bacağın alt kısmındaki diğer kemik ise fibula’dır.  Fibula diz ekleminin dış tarafından tibia kemiğine bağlanır.

Femur (uyluk kemiği):  Eklemin üst kısmını oluşturur (Uyluk kemiği) Femur vücudumuzdaki en uzun ve büyük kemiktir.

Patella (Diz kapağı): Diz kapağı kemiği diz ekleminin ön kısmını oluşturur. Patella üstten kuadriceps tendon ile bacağın kuadriceps kaslarına, Alttan patellar tendon ile tibia (kaval kemiği) kemiğine bağlanır eklemi önden darbe ve travmalara karşı korur. Dizin bükülme hareketlerine olanak sağlar.

Eklem Kıkırdağı: Vücuttaki tüm hareketli eklemler gibi diz eklem kemiklerinin birbirine bakan kısımları eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Bu sert kıkırdak dokusu eklem kemiklerinin hareketleri sırasında aşınmalara karşı kemikleri korur.

Menisküs : Ayrıca eklem kemikleri tibia – femur arasında iç ve dış olmak üzere 2 adet menisküs dokusu bulunur. Menisküsler eklemin hareket, basınç ve yük taşıması esnasında eklemde yastık görevi görerek eklemi içeriden korurlar.

Çapraz Bağlar: Diz ekleminin içinde iki adet çok güçlü bağ bulunur bunlar ön çapraz bağ (ACL) ve arka çapraz bağ (PCL) olarak bilinir. Görevleri ön çapraz bağ tibia’nın öne kaymasını, arka çapraz bağ ise tibia’nın arkaya kaymasını engeller.

Yan Bağlar: Diz eklemi iç ve dış yan bağ olarak iki bağ grubu ile desteklenir. İç ve dış yan bağlar diz ekleminin içe ve dışa doğru hareketini kısıtlayarak eklemin stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olur.

Kaslar: Diz eklemi ayrıca dışarıdan birçok kas grubuyla desteklenir bu kaslar kuadriseps, hamstring, popliteus, gastrokinemius’tur.

Kemiklerimiz vücudumuzdaki ana yük taşıyıcılardır ve sağlıklı bir insanda vücudun bacaklardaki yük aksı kalçada femur üst başından başlayıp ayak eklemine uzanan düz bir hat şeklinde diz ekleminin ortasından geçer.

Diz eklemimiz ayaktayken, yürürken, koşarken ve ya zıplarken vücut ağırlığının dengelenmesini ve desteklenmesini sağlar. Taşıdığı yük, uygulanan kuvvet ve bükülme özelliği nedeniyle yaralanmalara, aşınmalara ve kireçlenmelere karşı hassastır.

Sağlıklı bir diz eklemi için spor ve egzersiz yapmak, kilo kontrolü, eklemi destekleyen bağ, tendon ve kasların yeterince kuvvetli olması çok önemlidir.

Diz Kireçlenmesi (Osteoartrit) Nedir?

Osteoartrit yani kireçlenme özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde sıkça karşılaşılan kronik bir eklem hastalığıdır ve en fazla diz ekleminde görülür.

Genetik sebepler, yaşlanma, eklemde oluşan travmalar, egzersiz ve spordan uzak hareketsiz yaşam biçimi, obezite, darbeli sporlar, aşırı kullanım gibi birçok olumsuz faktör diz eklem sağlığının bozulmasına eklemdeki dokuların yıpranmasına eklem hareketlerinin kısıtlı ve ağrılı bir duruma gelmesine sebep olur. Eklem sağlığı bozulan bir birey daha hareketsiz bir hayata zorunlu olarak geçiş yapar.

Diz eklemlerimiz vücudumuzdaki en fazla yük taşıyan, baskıya maruz kalan bacaklarımızdaki hareketli eklemlerdir. Eklem stabilizasyonu bozulan kişilerde oturup kalkma, merdiven inip – çıkma, koşma, yürüme faaliyetleri zor ve ağrılı bir hal alır. Diz eklem bileşenlerinden herhangi biri veya bir kaçında oluşan yıpranma diz ekleminin genel aşınma sürecini hızlandırır. Bu diz sorunlarını yaşayan kişilerde diz eklemin doğal ömrü kısalır.

Menisküs dokusunda oluşan hasarlar, bağ hasarları, obezite, eklem sıvısının azalması gibi birçok olumsuz faktör koruyucu eklem kıkırdağında erken dönemde aşınmaya sebep olup eklem kemiklerinin birbirine temas ederek eklem yapısının bozulmasına eklem hareketlerinin kısıtlanmasına sebep olur.

Romatoid artrit yani iltihaplı eklem romatizması hastalarında ise yukarıdaki sebeplerin hiçbiri olmasa bile romatizma eklem kıkırdaklarına zarar verdiği için kireçlenme görülebilir.

Diz Kireçlenmesi (Osteartrit) Çeşitleri?

Diz kireçlenmesi (osteartrit) çok yaygın bir kronik rahatsızlık olsa da her hastada aynı seviyede oluşmaz. Kireçlenme oluşma sebebi, hastanın yaşantısı, fiziki özelliklerine göre birçok farklılık gösterir.

Eklem kireçlenmelerini başlangıç, kısmi ve ileri seviye olarak sınıflandırabiliriz.

Başlangıç Seviye Diz Kireçlenmesi: Kıkırdak kaybı ve kireçlenmenin yeni başladığı kıkırdak hasarı ve kıkırdak dokusundaki kayıpların henüz eklem mekaniğini bozacak duruma gelmediği kireçlenme seviyesidir.

Bu seviye kireçlenmelerin tedavisinde hücresel tedavi yöntemleri ( Eklem sıvı takviyeleriprp tedavilerikök hücre tedavileri ) öncelikli tercihtir.

Kısmi Diz Kireçlenmesi : Eklemin iç ve ya dış tarafında belli bölgede yoğunlaştığı eklemin tamamını etkilemediği ama eklem mekaniğinin kısmen bozulduğu kireçlenme seviyesidir. Genellikle dizin iç (medial) bölgesinde görülür.

Bu seviye eklem kireçlenmelerinin tedavilerinde kişiye özel yük paylaşımlı dizlik takviyeli ( Eklem sıvı takviyeleriprp tedavilerikök hücre tedavileriçatı ağ tedavileri ) öncelikli olmakla birlikte eklem yıpranmalarının seviyesine bağlı olarak artroskopik diz tedavileri, yüksek tibial osteotomi ve kısmi diz protezi tedavileri gerekebilir.

İleri Seviye Diz Kireçlenmesi: Eklem kireçlenmesinin eklemin tamamını etkilediği, ağrı ve hareket kısıtlıklarının oluştuğu günlük hayatı zorlayan ve hastaya hareket kabiliyetini kısmen kaybettiren kireçlenme seviyesidir. Bu seviyedeki hastaların eklem tedavisinde cerrahi operasyonlar zorunlu olabilir.

Eklem sıvı takviyeleri, prp tedavileri, kök hücre tedavileri, çatı ağ tedavileri, artroskopik tedaviler, yüksek tibial osteotomi ve kısmi diz protezi tedavilerinin yetersiz kalacağının ön görülmesi yada önceden denenip yeterli sonuç alınamaması durumunda total diz protezi tedavisi yapılması gerekmektedir.

Diz Kireçlenmesinden Korunma Yolları?

Ortopedik eklem hastalıklarının birçok tedavisi olsa da en etkili tedavi her zaman erken önlem alarak eklem hastalıklarına yakalanmamaktır. Eklem kireçlenmelerinden korunmanın en iyi yolu doğru beslenme ve kilo kontrolü ile obeziteden korunmaktan geçer. İdeal vücut kilosunu hayatımız boyunca koruyarak eklemlerimizin bizimle aynı yaşta kalmasını sağlamak çok önemlidir. Buna ek olarak bilinçli olarak yapacağımız spor ve egzersizi bir yaşam biçimi haline getirip eklemlerimizdeki kas, bağ ve tendonları güçlendirip eklem rahatsızlıklarına karşı eklemlerimizi koruyabilir.

Kısmi Diz Kireçlenmelerinin Sebepleri?

Diz ekleminin iç ya da dış bölümünde yoğunlaşmış kıkırdak hasarı veya kıkırdak kaybının en yaygın sebebi diz eklem anatomisindeki doğuştan ya da sonradan oluşan rahatsızlıklardır. Örnek olarak X bacak sendromu, Parantez bacak sendromu verilebilir.

Diz anatomisindeki rahatsızlıklar dışında travma sonucu oluşan kıkırdak hasarları başarılı bir şekilde tedavi edilmediğinde kıkırdak dokusu kaybedilir ve eklem kemikleri birbirine sürtünerek eklem aşınmaya sebep olurlar.

eklem sıvısının kaybedilmesi ise kıkırdağın beslenememesine sebep olup kıkırdak dokusunu aşınmaya açık bir pozisyona getirir.

Kısmi Diz Kireçlenmesine Uygulanan Tedaviler Nelerdir?

Kısmi kireçlenmelere uygulanan tedavileri iki grupta değerlendirebiliriz.

Cerrahi tedaviler: Öncelik sırasına göre artroskopik mozaikplasti, Scafold (çatı ağ) tedavileri, eklem ve kıkırdak temizliği, yüksek tibial osteotomi, kısmi diz protezi eklemdeki hasarın seviyesine göre uygulanan tedavilerdir.

Hücresel Tedaviler: En basit tanım olarak cerrahi dışı kireçlenme tedavileri olarak tanımlayabiliriz. Bu tedavilerde amaç eklemin aşınmasına sebep olan mekanik bozukluğu gidermek ve hasarlı kıkırdak dokularda onarım sağlamak, kıkırdak kalınlığını artırmak amaçlanır.
Kişiye Özel Yük Paylaşımlı Dizlik Tedavisi

Kişiye özel yük paylaşımlı dizlik tedavisinin amacı hastayı ağrı ve hareket kısıtlığından kurtarmaktır. Tek tarafta yoğunlaşmış kireçlenmelerde dizlik sayesinde eklem mekaniği düzenlenebilir ve dizin iç veya dış bölümünde yoğunlaşan yükün bir kısmını eklem geneline yaymak bir kısmı ise eklemi pas geçerek baldırdan bacağa aktarılabilir.

Kişiye özel yük paylaşımlı tedavisi öncesi ve dizlik takıldıktan sonra çekilecek röntgen grafileri ile diz ekleminde sağlanan düzelme rahatlıkla karşılaştırılabilir.

Kişiye Özel Dizlik Hangi Diz Sorunlarında Kullanılır?

 • İç ya da dış eklem yoğunluklu diz eklem kıkırdak sorunlarının tedavisinde
 • X bacak veya Parantez bacak sendromlarının erken dönem tedavisinde
 • Meniskal kıkırdak sorunlarının tedavisinde
 • Kısmi diz avasküler nekrozunun tedavisinde
 • Kaval kemiği düzlüğü “tibia plato” çatlaklarının tedavisinde

Kişiye özel yük paylaşımlı dizlikler hücresel ve ya cerrahi tedaviler sonrası maksimum şifayı elde etmek için tedaviye destek olurlar.

Kişiye Özel Dizlik Kullanımı Nasıl Olur?

Tedavi sonrası dizlik tedavisi öncesi röntgen ile muayene edilir

 1. Dizlik Destekli Eklem Sıvı Takviyeleri

  Eklem sıvısının azaldığı hastalarda kıkırdak dokusunu korumak amaçlı ekleme hyalüronik asit enjeksiyonu yapılarak eklem kayganlığı artırılıp ağrı ve hareket kısıtlıkları giderilebilir.

  Eklem mekaniğinde dengesizlik varsa kişiye özel yük paylaşımlı dizliklerle ile eklem anatomik yapısına en uygun hale getirilebilir.

 2. Dizlik Destekli Prp Tedavileri

  Diz eklemindeki dokularda (kıkırdak, menisküs, çapraz bağ ) oluşan 2. Dereceye kadar ki yırtık ve dejenerasyonlarda hasarlı bölgede yapay bir kanama oluşturarak ekleme kök hücre göçü başlatmak için prp tedavisi uygulanabilir. Prp tedavilerinden artroskopik ameliyatlardan sonra hastanın diz ekleminde ekstra doku onarımı ve hızlı bir iyileşme süreci sağlamak amacıyla cerrahi operasyona destek tedavisi olarak da faydalanılabilir.

  Prp tedavisi ile eklemde ki dolularda başlatılan hücresel yenilenme süreci kişiye özel yük paylaşımlı dizliklerle desteklenerek daha rahat ve konforlu bir iyileşme süreci geçirilebilir.

 3. Dizlik Destekli Kök Hücre Tedavileri

  Diz eklemindeki dokularda (kıkırdak, menisküs, çapraz bağ ) oluşan 2. Dereceye kadar ki yırtık ve dejenerasyonlarda hasarlı bölgede hücresel onarım ve kök hücrelerle yeni doku oluşumlarını sağlamak için yapılır. Kemik iliği kök hücre ve yağ kaynaklı kök hücre tedavileri tercih edilebilir. Kök hücre tedavileri de tıpkı prp tedavileri gibi artroskopik ameliyatlardan sonra hastanın diz ekleminde ekstra doku onarımı ve hızlı bir iyileşme süreci sağlamak amacıyla cerrahi operasyona destek tedavisi olarak da faydalanılabilir.

  kök hücre tedavileri ile eklemde ki dolularda başlatılan hücresel yenilenme ve yeni doku üretim süreci kişiye özel yük paylaşımlı dizliklerle desteklenerek daha rahat ve konforlu bir iyileşme süreci geçirilebilir.

 4. Dizlik Destekli Çatı Ağ (scafold) Tedavileri

  Çatı ağlar insan vücuduyla uyumlu biyolojik maddelerden yapılır. Temel olarak bunlara biyo – bozunur tedavi ürünleri diyebiliriz. Biyo bozunur tedavi ürünlerinin kullanımı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Çatı ağ implantlarından kıkırdak debridmanı ve mikro kırık gibi kıkırdak tedavi yöntemlerinden yeterince sonuç alınamadığında faydalanmak gerekir. Kıkırdak hasarının olduğu bölgeye çatı ağ implantı yapılarak vücudun kemik iliği kök hücreleri ile kıkırdak üretmesi sağlanır. Zamanla implant biyo bozunarak erir ve kıkırdak hasarı kök hücreler tarafından gerçekleştirilir.

Artroskopik çatı ağ (scafold) implantları sonrası tedavi alanına uygulanan baskıyı azaltmak ve ya baskıdan tamamen kurtarmak için kişiye özel yük paylaşımlı dizlik kullanımını öneriyoruz.

Kişiye Özel Yük Paylaşımlı Dizlik Tedavisi Sık Sorulan Sorular?

 1. Tüm eklem kireçlenmelerinde kişiye özel dizlik tedavisini öneriyor musunuz?

  Cevap: tüm diz eklemine yayılmış ve kıkırdak dokusunun tamamen kaybolduğu hastalarda kişiye özel dizlik tedavisini önermiyoruz tek taraflı kıkırdak hasarlarında hücresel tedavilere destek olarak kişiye özel dizlik tedavisi başarılı sonuçlar verir.

 2. Bu dizliği ne kadar süre kullanacağım?

  Cevap: Kişiye özel dizlik tedavisinin süresi herkes için farklı belirlenir en temel ölçü hücresel tedaviler ve dizlik desteği ile hedeflenen doku onarımı ve eklem mekaniği düzelene kadar kullanılmalıdır.

 3. Dizlik tek başına yeterli bir tedavi sunabilir mi?

  Cevap: Kişiye özel yük paylaşımlı dizlik tedavisinde doğru model dizlik seçimi, kişiye özel ölçü ve kalibrasyonu yapıldıktan sonra eklemin yük dengesini normale döndürür ama hasarlı dokular için herhangi bir olumlu katkı sağlayamaz onarım hücresel tedavilerle sağlanır.

 4. Yük paylaşımlı dizlik kullanımı kolay mı günlük hayatta her hangi bir sorun yaşar mıyım?

  Cevap: Yük paylaşımlı dizlikler oldukça ince bir formda olup son teknoloji ürünleridir pantolon ve elbise altından rahatlıkla giyilip kullanılabilir günlük hayatı her hangi bir şekilde kısıtlamaz.

 5. Yük paylaşımlı dizlik kullanırsam ileride dizlerimden ameliyat olmam gerekmeyecek mi?

  Cevap: Hücresel tedavilerle birlikte kullanacağınız yük paylaşımlı dizlikler eklem hasarlarınızın onarımında ve doğal eklem ömrünüzün uzatılmasında çok büyük katkı sağlayacaktır ama ilerleyen yıllarda başka diz tedavileri yaptırmanız gerekebilir.

Kişiye Özel Yük Paylaşımlı Dizlik Destekli Hücresel Diz Tedavileri Fiyatları?

Kişiye özel dizlik fiyatları hastaya uygun dizlik seçiminden sonra belirlenir 4 farklı çeşit ve kalitede dizlik bulunmaktadır. Doktorunuzun size uygun olarak belirlediği dizlik modeli fiyatı belirlemede en önemli etkendir.

BİZ SİZİ ARAYALIM