El ve El Bileği Anatomisi

El insan vücudunun en gelişmiş ve komplike yapıdaki organımız, beynimizin uzantısı, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini sağlayan üst ekstremitenin en hareketli bölümüdür. Konuşurken, kendimizi ifade ederken hep ellerimizden yardım alırız.
En sık kullandığımız organımız olan el ve el bileğimiz karmaşık eklemlerden oluşur.
Elin anatomik yapısını şöyle tarif edebiliriz; ön kol kemikleri olan Radius ve ulna ile birbirine eklemleşmiş 2 sırada 8 küçük karpal kemikler, 5 adet el tarak kemiği ve 14 adet parmak eklem kemiğinden oluşur.
Beynimizden gelen boyun omurlarımızdan çıkan sinirler önce brakial plexus yaparak 3 ana sinir olan Median sinir, Ulnar sinir ve Radial sinir elimizin ana sinirleridir. Ellerin karmaşık ve muhteşem duyu fonksiyonlarını kontrol ederek üst merkezlere aktarma vasıtasıyla beyne iletirler.
Ellerimizin hareketlerinin çoğu ön kolumuzda bulunan kas ve tendonlar sayesinde mümkün olur. El bileği kapama fonksiyonu fleksörler  dirseğin iç  kenar kısmına,  açma fonksiyonu ekstansörler dirsek dış kısmına yapışık durumdadır.
Radius ve Ulna kemikleri el bilek kısmında karpal kemiklerle el bileğini oluşturur. Elin hareket fonksiyonlarını gerçekleştiren kaslar ve tendonlar ön kol bölümünde başlar.
Fonksiyonel el hareketlerini 3 büyük sinir Radial, Ulnar ve Median sinir gerçekleştirir.
Üst ekstremitenin boyun kısmından el parmak uçlarına kadar olan kısımlarının tüm rahatsızlıkları el cerrahisinin alanıdır.
El ve kol kemikleri en temel bileşenlerdir.  Kemiklerin birbirleriyle birleştikleri kısımların yüzeyleri eklem kıkırdaklarıyla kaplıdır ve bu hareketli kısımlar eklemleri oluşturur. Omuzdan dirseğe kadar olan kısımda tek büyük kemik olan humerus bulunur.
Önkol bölümü olan dirsekten el bileğine kadarki kısımda baş parmağa giden kemik Radius, küçük parmağa doğru giden kemik ulna’dır.
El bileğinde 8 adet küçük kemik bulunur isimleri Skafoideum, Lunatum, Trikuetrum, Pisiforme, Trapezium, Trapezoideum, Kapitatum, Hamatum’dur.
Avuç içi ve elin üst kısım bölgesinde her parmak için 1 tane olmak üzere 5 adet metakarp kemikleri bulunur. Avuç içi bitişinden itibaren parmak eklemelri başlar bunlar falanks kemikleri olarak bilinir. Baş parmakta 2 diğer 4 parmakta 3 adet falanks vardır. Falankslar konumlarına göre isimlendirilir parmak kök kısmı için proksimal falanks, orta falanks ve en uç kısımda distal falanks vardır.
Eklem oluşturan kısımlarda tutunma sağlayan yapılara bağlar (kirişler) bulunur. Elin hareketini sağlayan doku elemanları kaslardır. Kaslar kemiklere yapışma bölümlerinde tendonlara bağlanır. Eldeki her hareket için ayı bir kas grubu çalışır. Bu hareketler bükme-kapama (fleksiyon), açma (ekstansiyon), uzaklaştırma (abduksiyon), yakınlaştırma (adduksiyon) ve rotasyon için (pronasyon, supinasyon) kas gruplarıdır.
Sinirler için benzetme yaparsak bunlar elektronik iletim kablolarına benzerler. Sinir iletimi kesilirse beyin o kısmın temaslarını hissedemez. Hakeret lifleri bulunan sinirler motor sinirlerdir. Arter ve ven adı verilen damar ağı sayesinde kalbin pompaladığı kan ele taşınır dokunun canlı kalması kan dolaşımına bağlıdır.

Aşırı kullanılan bu karmaşık organımız yaralanma ve travmalara karşı oldukça hassastır ve birçok travmaya maruz kalır. El ve el bileğinde sık karşılaşılan rahatsızlıklar aşağıdakilerdir.

 • Osteoartroz (Kireçlenme)
 • Doğumsal El anomalileri
 • De Quervain hastalığı
 • Karpal tünel sendromu
 • El bileğinde ulnar sinir kompresyonu
 • Tetik parmak
 • Dupuytren kontraktürü
 • Sudeck atrofisi
 • Raynaud hastalığı
 • Artritler. Romatoid artrit,
 • Psöriatik artrit, ankilozan spondilit
 • Hipertrofik osteoartropati
 • Gangliyon kistleri
 • Travma