Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücreler

Kemik İliği Kökenli Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu tedavi yöntemi, üzerinde yapılmış fazlaca araştırma, kolayca elde edilebilir ve uygulanabilir olması nedeniyle tercih edilen kemik iliği kök hücrelerinin, hastanın ugun kemiklerinden lokal anestezi altında alınan kanın ayrıştırılması prensibine dayanır. Hastadan 40-200 cc kemik iliği kanı alınır, alanında uzman kişilerce, bu işlem için özel üretilmiş sistemler kullanılarak kök hücreler ayrıştırılır ve konsantre edilir. Sonrasında hücreler özel bir sistem veya ajanlarla aktive edilerek hasarlı dokuya nakledilir.

Hücreler Neden Aktive Edirlir?

Hücreler bilinenin aksine kemik içerisinde aktif halde bulunmazlar. Hasarlı bölgeye göç ettiklerinde çeşitli hücre içi salınan biyokimyasallarla aktive olup doku hücresine dönüşürler. Bu noktada yapılan işlem sonucunda elde edilen hücreler, hasarlı bölgeye suni olarak nakledildiğinden kesinlikle aktivasyon işlemi yapılmalıdır. Bu doku oluşum ve tamirinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temelden etkileyen bir unsurdur.

Dünyada yapılan çalışma ve uygulamalarda uzun yıllardır aktivasyon işlemleri için kimyasal ve biyolojik ajanlar kullanılmakta iken yapılan son çalışmalar sonucunda “Foto Aktivasyon” un çok başarılı bir yötem olarak kullanılabileceğini otaya koymuştur. Foto  aktivasyon çeşitli dalga buylarında ışınlar ile kök hücre ve progenitör hücreleri uyarıp doku oluşumunun hızlanmasını sağlamaktadır.

Kemik İliği Kaynaklı Mezankimal Kök Hücre Tedavisi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Kök hücre tedavisinde kemik iliğinden kan alınması düşünüldüğü kadar göz korkutucu ve ağrılı bir işlem değildir. Öncelikle lokal anestezi altında alındığından herhangi bir ağrı hissedilmemektedir. Uygulama sırasında ise hasarlı bölgeye ve dokuya bağlı olarak minimal düzeyde ağrı, yangı, sancı yaşanabilmekle birlikte basit enjeksiyonlara denk bir acı hissedildiğini bilmek gerekmektedir. Totalde ağrısız bir işlem denilebilir.

Kemik iliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Herhangi Bir Yan Etkisi Var Mıdır?

Bu tedavi yönteminin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hastanın kendi kemik iliği kanından ayrıştırılıp yoğunlaştırılan hücrelerin hastaya tekrar nakledilmesine dayanan bir sistem olması yan etki endişesini ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu ve tüm hücresel tedavi yöntemleri için geçerli olan bir durum sözkonusudur. Karaciğer yetmezliği ve patolojik öyküsü bulunan hastalara uygulanamamaktadır.

Bir yorum yaz